Senin, 25 Juni 2012

Tips Ciuman ala @KumahaSiaGoblog

Hay beraaay, aku didieu mau ngasih tips ciuman siah tapi buat kalian yang boga kabogoh, da anu teu boga mah nya rek jeung saha atuh ! Maenya jeung lalaki deui #ppttff

Tips Ciuman ala @KumahaSiaGoblog
 1. Papelong-pelong beungeut, tapi kade ngaca heula bisi aya cileuh ngadaplok badag #ppttff #tipsGoblog
 2. Siap-siap nangkeup pasangan urang, omat ulah nangkeup bujur muning engke kapodolan #tipsGoblog
 3. Deukeutkeun sirah maneh ka pasangan maneh, tapi ulah deukeut teuing bisi hayang utah ngambeu bau maneh #tipsGoblog
 4. Mun pasangan maneh eraeun ngamimitian ciuman, piheulaan weh ku maneh tiheula bisi kaburu ku batur #tipsGoblog
 5. Pedengkeun sirah saeutik meh ciuman na teu paadu irung, eta ge mun aya irungan #ppttff #tipsGoblog
 6. Tutupan panon, terus bayangkeun yen eta biwir nu ek dicium teh sigah bujur hayam nu mul-mulan #ppttff #tipsGoblog
 7. Buka biwirna saeutik-saeutik, sabab moal mungkin ari disamualkeun mah da lain hakaneun #tipsGoblog
 8. Nikmati dan rasakan biwir pasangan maneh nu sigah bujur hayam tea tadi #ppttff #tipsGoblog
 9. Lakukeun nu tadi dinomer 9 #tipsGoblog
 10. Aeh titah teruskeun deui nu tadi dinomer 9, bisi can seubeuh #tipsGoblog
 11. Pek weh #KumahaSiaGoblog rek naon deui ge bebas lah, rek disamualkeun ge eta biwir nu sigah bujur hayam teu nahaon #tipsGoblog
Cukup segitu aja yah tips yg mamang kasih buat kalian yg mau ciuman sma biwir nu sigah bujur hayamtea geuning #ppttff siu tumorow ~..~)"
Read More..